Home

00Twórcy programu

Program realizowany przy wsparciu:

00Diagnoza

Wczesna diagnoza Twojego maluszka

Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu swojego dziecka, w jego rozwoju lub reakcjach, nie zastanawiaj się i napisz do nas.

By przeprowadzić ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu, należy nakręcić krótkie filmy (np. telefonem) jak twoje dziecko zachowuje się  w danych sytuacjach – listę sytuacji jakie należy nakręcić znajdziecie Państw w dziale Weź udział. Filmy należy przesłać przy pomocy formularza. Filmy zostaną poddane analizie przez zespół specjalistów o specjalnościach psycholog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, logopeda i surdopedagog. Wydadzą oni opinię na temat aktualnego rozwoju dziecka, wskażą gdzie należy szukać pomocy i jak rozpocząć leczenie lub rozwieją Państwa wątpliwości na temat Waszego maluszka.

Weź udział

Telefon:

798 177 377
00Aktualności

Artykuły dla rodziców

00Newslettera

Zapisz się do newslettera

Zapisując się do naszego newslettera uzyskasz najnowsze informacje na temat rozwoju dzieci