Co może niepokoić Rodzica w rozwoju dziecka, jakie są wczesne oznaki i cechy charakterystyczne zaburzeń rozwoju komunikacji lub Pre-autyzmu?

Współczesne media przekazują Rodzicom wiele informacji na temat autyzmu, jego przyczyn i objawów. Czy wszystkie będą rzetelne, sprawdzone i oparte o dowody naukowe?
Bycie rodzicem nie należy do łatwych zadań. Nikt nie nauczył nas jak nimi być, stajemy się nim każdego dnia będąc obecnym w życiu naszych pociech. Aby pomóc Wam w obserwacji dziecka chcemy zaproponować listę 8 symptomów ryzyka autyzmu, które zostały stworzone na podstawie badań Ośrodka Mifne w latach 1997-2007 i stanowią narzędzie do badań przesiewowych dzieci w wieku do 1 roku życia.

1. Nadmierny spokój
Pierwszym z symptomów jest zbyt duży spokój w zachowaniu dziecka (nadmierna pasywność) charakteryzujący się: brakiem płaczu, brakiem ruchów, brakiem zainteresowania otoczeniem – dziecko często wydaje się być zadowolone, wykazuje brak oznak niepokoju, głodu, śpi całą noc podczas pierwszych miesięcy życia.

2. Nadmierna aktywność
W opozycji do powyższego może występować nadmierne pobudzenie dziecka (nadmierna aktywność), którą Rodzic może obserwować jako: ciągły płacz, brak fizycznego spokoju (niezwiązany z żadną fizyczną dolegliwością). Badania wykazały, że dzieci, które płaczą dużo podczas pierwszego roku życia, częściej stają się nadpobudliwe w dzieciństwie.

3. Trudności, opór podczas karmienia/jedzenia
Wysoki procent dzieci ze spektrum autyzmu wykazuje trudności przy jedzeniu. Przykładem może być odmowa podczas karmienia piersią (płacz przy przystawianiu do piersi lub potrzeba stałego bycia przy piersi), odmowa przejścia na karmienie butelką, lub z pokarmu płynnego na stały. W wielu przypadkach trudności te można zauważyć już w pierwszych miesiącach życia.

4. Brak kontaktu wzrokowego z ludźmi
Dzieci z zaburzeniami rozwoju komunikacji i więzi przejawiają trudności w zakresie kontaktu wzrokowego z osobami, ale utrzymują kontakt z przedmiotami (grzechotka, zabawka, inny przedmiot, który pokazujemy dziecku). Niemniej jednak dojrzewanie układu wzrokowego niektórych dzieci wymaga dłuższego czasu (4-5 miesiąc życia).

5. Brak reakcji na głos lub obecność rodzica
Należy zaznaczyć różnicę pomiędzy brakiem reakcji na głos i brakiem reakcji na obecność rodzica. Nawet jeśli dziecko nie słyszy to reaguje na obecność rodzica. Przed wyciągnięciem wniosków zawsze należy sprawdzić, czy dziecko nie ma zaburzeń słuchu.

6. Dotyk rodzica (lub innej osoby) powoduje wycofanie dziecka
Niektóre dzieci doświadczają sensorycznego „przeładowania”, więc każdy fizyczny kontakt może im przeszkadzać.

7. Opóźniony rozwój ruchowy
Niektóre dzieci z zaburzeniami rozwoju komunikacji i/lub przywiązania mają prawidłowy rozwój motoryczny, jednakże w powyższej grupie bardzo często obserwuje się hipotonię mięśniową (niskie napięcie mięśniowe), które powoduje opóźniony rozwój ruchowy. Ten objaw nie świadczy jednoznacznie o autyzmie.

8. Wzrost obwodu głowy w stosunku do momentu startowego
Ostatni z symptomów jest do oceny i konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu. Jest nim wzrost obwodu głowy w stosunku do momentu startowego: badania prowadzone przez Courchesne (2003) dowodzą, że dzieci urodzone przez cesarskie cięcie, u których diagnozowano autyzm mają małą głowę, ale w ciągu dwóch lat obwód wzrasta gwałtownie i osiąga większe rozmiary niż u dzieci z niezaburzonym rozwojem. Ten symptom nie świadczy jednoznacznie o autyzmie.

Bardzo ważne drogi Rodzicu abyś pamiętał, że wiele z tych symptomów może przynależeć do innych zaburzeń niż autyzm! Bądź otwarty, nie bój się kontaktu ze specjalistami, którzy mogą rozwiać wiele z Twoich niepokojów. Lepiej być przewrażliwionym Rodzicem i dać swojemu dziecku szansę na szybką terapię, niż w późniejszym wieku borykać się z dużo poważniejszymi problemami. Los dziecka leży w Twoich rękach.
Zapraszamy Cię do kontaktu z naszym zespołem specjalistów.

Źrodło: http://mifne-autism.com/8-signs-of-autism-in-infants/