3R Program

00innowacyjna diagnoza

3R Razem, Rozwój, Rodzina

Innowacyjny program diagnozy rozwoju dziecka.

Projekt 3R powstał przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Terapeutycznymi Punktami Przedszkolnymi „Słoneczna Kraina". Prowadzimy badania dotyczące wczesnej diagnozy zaburzeń, nieprawidłowości rozwojowych u dzieci do 1 roku życia, a następnie pomoc w rodzinie i dziecku. Naszym celem jest też pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki terapeutycznej w sytuacji kiedy wykryte zostaną deficyty lub nieprawidłowości.

W okresie niemowlęcym dziecko jest małym odkrywcą,  napotyka na swojej drodze wiele nowych rzeczy. Rodzic pełni w tym procesie rolę przewodnika po zakamarkach świata, dlatego właśnie interakcja rodzic-dziecko wydaje się kluczowa w całościowym rozwoju. Jednocześnie pewne trudności, które mogą wystąpić w tym okresie np. niechęć do próbowania nowych potraw – może (choć nie musi) doprowadzić do zaburzeń wtórnych jak opóźniony rozwój mowy. Nie dostarczając dziecku możliwości ćwiczenia mięśni twarzy przy jedzeniu, ograniczamy możliwość rozwoju sprawnego układu artykulacyjnego, niezbędnego aby rozpocząć naukę mówienia. Podobne zależności występują w rozwoju motorycznym, czy też społecznym i emocjonalnym. Pamiętać należy zatem, że wczesne zauważenie trudności daje szansę na lepsze efekty terapeutyczne i nie dopuszcza do zaburzeń wtórnych – z którymi często trudniej sobie poradzić.