Dla Lekarzy

00Podstawy naukowe
 • model oparty o teorię przywiązania Bowlby’ego oraz model biopsychospołeczny, oparte o DSM V,
 • posiada empiryczne dowody skuteczności diagnostycznej (badania prowadzone w Centrum MIFNE oraz Schneider Children’ s Medical Center),
 • narzędzie funkcjonuje na świecie od 20 lat,
 • jedynymi specjalistami w Polsce posiadającymi kwalifikacje do ESPASI jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina i Uniwersytet Śląski.

MIFNE CENTER
wieloletnie doświadczenie

Rozwój
placówek medycznych
dla dobra dzieci.

00Korzyści wczesnej diagnozy dla placówki medycznej:
 • wzbogacenie oferty placówki medycznej o bezpłatną diagnozę psychologiczną oraz wsparcie informacyjne dziecka i rodziny,
 • badania skriningowe dla dzieci z grupy ryzyka,
 • wczesna diagnoza to wczesna terapia i lepsze funkcjonowanie dziecka oraz mniej dodatkowych działań medycznych w przyszłości,
 • biomedyczne postawy funkcjonowania dziecka – wskazówki do diagnozy,
 • wczesna terapia to lepszy start w edukację ogólnodostępną, a nie specjalną.
00Oferujemy:
 • udostępniamy BEZPŁATNIE ekspertów do wczesnego wykrywania symptomów zaburzeń rozwojowych u dziecka,
 • ekspertów o wielu specjalnościach po szkoleniu w The Mifne Center w Izraelu,
 • informacje o możliwościach finansowego wsparcia dziecka i jego rodziców,
 • dla Państwa pracowników zainteresowanych rozwojem naukowym udział w interdyscyplinarnych badaniach naukowych oraz konferencjach naukowych,
 • diagnozę oraz instrukcje dla rodziców o dalszym kierunku terapii.

Innowacyjny
Program 3R
Razem
Rozwój
Rodzina

70% dzieci po terapii
MIFNE CENTER
trafia do placówek
dla zdrowych dzieci.

00Rodzic otrzymuje:
 • wielospecjalistyczną diagnozę dziecka,
 • informację o wynikach diagnozy dla rodziców oraz możliwych formach bezpłatnego wsparcia,
 • dla dziecka z grupy wysokiego ryzyka pogłębioną diagnozę funkcjonalną.
00Oczekujemy:
 • udostępniania materiałów dotyczących wczesnej diagnozy ESPASI: ulotki, plakaty, informacje na stronie internetowej,
 • informowanie rodziców o wczesnej diagnozie wśród rodziców dzieci z grup ryzyka: cesarskie cięcie, wcześniactwo, rodzeństwo z diagnozą autyzm,
 • diagnozy mogą być przeprowadzane w naszych placówkach lub Państwa gabinetach.

Pomoc
przy informowaniu
rodziców o programie 3R.